Airbnb ja booking.com portaalid

Airbnb ja booking.com portaalid on kujunenud väga populaarseks, inimeselt inimesele üüripindade vahenduse äris. Omades mitut kinnisvara või pikalt kodust eemal viibides on kasulik tühjana seisev kinnisvara lühiajaliselt välja üürida. On väga suur tõenäosus, et mingil hetkel on omanikul/üürileandjal vaja leida abilisi, kes aitaksid tulla toime Airbnb ja booking.com kontode loomise ja haldamise, korterite korrastamise, pesumaja teenuse kasutamise ning klientidega suhtlemise ja veel lugematu hulga muude pisiasjadega… Kõik eelnimetatu on kaunis aja- ja energiamahuks, eriti kui tegeleda selle äriga igapäevase põhitöö kõrvalt. Kliendil, kes tuleb puhkuse- või ärireisile on üüripinnale kõrged ootused. Samuti oodatakse professionaalset teenust/teenindust, seepärast on üha enam üürileandjaid, kes otsustavad professionaalse Airbnb ja booking.com kinnisvara haldamise ettevõtte kasuks.

Millega kinnisvara haldusteenust pakkuv ettevõte tegeleb?

Branna põhitegevusalaks on Airbnb kinnisvara haldus. Meie ettevõte võtab omanikult ära igapäevase kohustuse klientidega suhtlemisel ja kinnisvara koristamise, kliendi jaoks vajalike tarbeesemete ostmise, pesumaja teenuse jpm. Kinnisvara omanikul on võimalus enda elu kergemaks ning tegeleda muu kasulikuga sõlmides Branna OÜga kokkulepe kinnisvarahalduse teenuse osutamise suhtes. Oleme väga paindlikud ning kokkulepped kliendiga sõlmime kliendi vajadusi silmas pidades. Kahepoolse kokkuleppe tulemusena saab omanik saab üüritasu arvele ja ei pea millegi pärast ise muretsema. Branna on huvitatud sellest, et kinnisvara üürnikud oleksid teenuse ning teenindusega rahul ja nende antud hinnang oleks väga kõrge sest nii broneerivad nad järgmisel korral taas meie hallatavat kinnisvara. Nii tõuseb ka kinnisvara omaniku tulu. Oleme professionaalsed ja paindlikud, teeme oma parima, et leida igale olukorrale lahendus!